Regulamin strony webphoto.pl

Korzystanie z serwisu webphoto.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Postanowienia ogólne
  • Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem internetowym http://webphoto.pl/ jest firma Ideomania Małgorzata Adamczak z siedzibą w Pęckowo 34, 64-520 Obrzycko.
  • Wszelkie materiały włączając treści, opisy, fotografie, zrzuty ekranów, grafiki itd. jeśli inaczej nie zaznaczone, są własnością firmy Ideomania i są chronione prawami autorskimi a ich wykorzystanie bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.
  • Znaki towarowe, loga, nazwy zastrzeżone należą do ich właścicieli
Prawa i obowiązki odwiedzającego
  • Odwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu i norm prawnych.
  • Informacje przesyłane i publikowane na naszych stronach przez użytkownika (z wyjątkiem danych osobowych), muszą być jego własnością lub użytkownik musi posiadać zgodę na ich publikację.
  • Informacje przesłane na nasz serwis stają się informacjami publicznymi (z wyjątkiem danych osobowych).
Wykorzystywanie danych kontaktowych serwisu.
Za wyjątkiem ofert współpracy polegających na dystrybucji w tym zakupie hurtowym, autorzy zabraniają wykorzystywania formularzy, danych kontaktowych i ogólnie dostępnych form komunikacji włączając pocztę zwykłą, elektroniczną, formularze kontaktowe, do przesyłania jakichkolwiek zapytań o możliwość wysłania oferty, ofert handlowych, zaproszeń na spotkania itp.
Przesłanie takich ofert, może się wiązać z obciążeniem kosztami nadawcę w wysokości 4,99 zł netto za każdy bajt zmarnowanego transferu i miejsca na naszych serwerach.
Zbieranie danych o użytkowniku
Jak każda technologia internetowa, również nasze strony zbierają anonimowe informacje o użytkowniku, a część z nich może zostać użyta do identyfikacji konkretnych osób.
Wynika to jednak, tylko z technologii samej w sobie, nie stosujemy żadnych form targetowania użytkownika czy śledzenia jego ruchów i zachowań w celach marketingowych.
Ochrona danych użytkowników
  • Dane użytkowników są chronione wszelkimi dostępnymi dla firmy metodami. Dostęp do danych posiadają tylko zaufani pracownicy firmy Ideomania, oraz częściowy dostęp posiadają administratorzy serwerów, na których przechowywane są dane naszych stron.
  • Każdy użytkownik posiadający konto na naszej stronie ma możliwość wglądu i edycji swoich danych poprzez panel użytkownika, oraz ma prawo do zażądania usunięcia danych z baz danych - co wykonujemy natychmiast i bez "ściemniania".
Zakupy
  • Kupujący zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną (e-faktura), jeśli takiej zgody nie wyraża należy o tym poinformować przed dokonaniem zakupu.
  • Faktura dostarczana jest poprzez email i pobierana z naszego serwera w formacie PDF.
Limitowana odpowiedzialność za treść
Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie zawsze informacje zawarte na naszych stronach mogą być zgodne ze stanem faktycznym w szczególności opis oprogramowania i jego działania.
Wyjątkiem jest koszyk i ekran podsumowania zamówienia, gdzie widoczna cena jest wiążąca.
Ustawodawstwo Polskie i Międzynarodowe
Jeśli którykolwiek punkt regulaminu odbiera czy ogranicza prawa użytkownika, klienta czy konsumenta, które są mu przyznane przez ograny państwowe, taki punkt regulaminu staje się automatyczne nieważny.


Oprogramowanie webphoto.pl: MitisLumen (4.3.0)